O vaše starosti
se vám postaráme

Statutární orgány

Představenstvo družstva: (funkční období 2019-2024)

JUDr. Zdeněk Petřkovský   předseda představenstva
Miroslava Sehnalová   místopředseda představenstva
Jana Kohutová   člen představenstva
Alena Kazíková   člen představenstva
Eva Jaroňová   člen představenstva
   
   

 

Kontrolní komise družstva: (funkční období 2022-2027)

Ing. Dana Tsiligkaridisová   předseda kontrolní komise
Ing. Věra Rošková   člen kontrolní komise
Renata Šmídová   člen kontrolní komise