O vaše starosti
se vám postaráme

Stanovy

 Směrnice č. 1/2019

Stanovní výše úhrad včetně DPH za administrativní a technické úkony
 
1. Převod členských práv a povinností na přímého rod. příslušníka        
300,-Kč
2. Převod členských práv na cizí osobu                  
6000,-Kč
3. Podnájem bytu/nebyt.prostor/
- na cizí osobu                  
2500,-Kč
    za každý započatý  rok
- na přímé rod. příslušníky         
bez poplatku
 
4. Manipulační poplatek na pokladně u příjmových operací                      
10,-Kč
5. Povolení stavebních úprav v bytě / nebyt.prostoru/        
500,-Kč
 
6. Za pořízení duplikátů, vyřízení potvrzení nebo kopie dokumentů
- pro člena i pro ostatní                              
120,-Kč
- kopie prohlášení vlastníka        
300,-Kč
 
7. Smlouva o převodu bytu /nebyt.prostoru/ do osobního vlastnictví                                                                                      
2000,-Kč
 
8. Za odeslání písemné upomínky – předžalobní výzvy        
200,-Kč
 
9. Sepsání dohody o uznání dluhu a splácení dluhu -
2% z dlužné částky nejméně však       
200,-Kč
 
10. Za úkony související s dědictvím        
200,-Kč
 
11. Provedení změny vlastníka bytové jednotky ve správě SBD                     
1000,-Kč
 
12. Roční poplatek pro nebydlící členy        
200,-Kč
 
14. Prodloužení, nebo zkrácení termínu převodu bytu do osobního vlastnictví                    
200,-Kč
 
15. Vypracování smlouvy o dílo – revitalizace s úvěrem      
2000,-Kč
 
16. Vyřízení  -  územního souhlasu, ohlášení a stavby bez stavebního povolení včetně dotčených orgánů + vytýčení                            
2000,-Kč
 
17. Vyřízení podkladů pro program PANEL                             
10.000,-Kč 
 
18. Vyřízení podkladů pro program „BEZ BARIÉRY“ /Vestavby nových výtahů/
30.000,-Kč
 
Ruší se bod 13 :
Návrh změny SVJ s právní subjektivitou související s vyznačením těchto změn v Seznamu společenství u Obchodního rejstříku vedeného KS v Ostravě.
 
Nově bod 13 zní :
Provedení změny vlastníka nebytové jednotky ve správě SBD VM                 
500,- Kč 
 
Tento dodatek byl schválen Shromážděním delegátů SBD Valašské Meziříčí dne 30.5.2022 s účinnosti od 1.6.2022.